Regulamin

Zjazdy pontonowe są bardzo wesołą i bezpieczną atrakcją dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  1. Tor pontonowy przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.
  2. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z toru pontonowego wyłącznie w kaskach.
  3. Kategorycznie zabrania się zjazdów w przypadku wyładowań atmosferycznych.
  4. Kategorycznie zabrania się korzystania z toru przez osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
  5. Zabrania się jazdy większej ilości osób w jednym pontonie lub zjazdu kilka pontonów na raz.
  6. Przed rozpoczęciem zjazdu należy się upewnić czy cała trasa jest wolna i nie ma niej osób trzecich ani innych pontonów.
  7. Należy usiąść w pontonie pozostawiając nogi na zewnątrz i trzymać się bocznych uchwytów.
  8. Podczas jazdy pas wciągający musi być ułożony w pontonie. Zabrania się trzymania pasa wciągającego w rękach podczas jazdy.
  9. Personel nadzorujący jest zobowiązany do troszczenia się o pasażerów, w każdej chwili w razie konieczności do natychmiastowego zamknięcia toru.
  10. Jazda na pontonie dla osób dorosłych do 85 kg.